Tugas BKP KLS I Palembang

 • Melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewan dan nabati di wilayah Propinsi Sumatera Selatan.

Fungsi BKP KLS I Palembang

 • Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan
 • Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa HPHK dan OPTK.
 • Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK.
 • Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK.
 • Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.
 • Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan.
 • Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati nabati dan hewani.
 • Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan.
 • Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati.
 • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.